Lancering van vormingen over burgerparticipatie

Via verschillende interactieve vormingsmodules willen we knowhow die uit het project gekomen is – gecombineerd met externe gastsprekers – delen met andere professionals, geëngageerde burgers, mensen met interesse voor burgerparticipatieprojecten,… Kortom, iedereen kan deelnemen! De […]

Vives – Jongeren en politiek

Drie studenten van Hogeschool VIVES uit het studiegebied Sociaal Agogisch Werk hebben hun bachelorproef geschreven rond “participatie van de (kwetsbare) jongeren in de samenleving: Eureka”. De studenten zijn eveneens aan de slag gegaan met jongeren […]

Pilootacties beweging.net

Pilootactie beweging.net Harelbeke Eén op vijf inwoners in Harelbeke is ouder dan 65 jaar. Dat wil zeggen dat er specifieke noden ingevuld moeten worden. Daarnaast is beweging.net Harelbeke van mening dat senioren onvoldoende gehoord worden in de […]