Burgertraining: opvolgen

Module 1 : Wat is burgerparticipatie? Woensdag 6 oktober 2021 van 18u tot 21u – Roeselare Korte info vorming: Hoe projecten rond lokale problematieken ontwikkelen met vrijwilligers, professionelen, geëngageerde burgers of politici? Hoe kunnen we onze stem laten […]

Lancering van vormingen over burgerparticipatie

Via verschillende interactieve vormingsmodules willen we knowhow die uit het project gekomen is – gecombineerd met externe gastsprekers – delen met andere professionals, geëngageerde burgers, mensen met interesse voor burgerparticipatieprojecten,… Kortom, iedereen kan deelnemen! De […]

Vives – Jongeren en politiek

Drie studenten van Hogeschool VIVES uit het studiegebied Sociaal Agogisch Werk hebben hun bachelorproef geschreven rond “participatie van de (kwetsbare) jongeren in de samenleving: Eureka”. De studenten zijn eveneens aan de slag gegaan met jongeren […]