Vives – Politiekers Jeugd

Posted Leave a commentPosted in Nieuws

Drie studenten van Hogeschool VIVES uit het studiegebied Sociaal Agogisch Werk hebben hun bachelorproef geschreven rond “participatie van de (kwetsbare) jongeren in de samenleving: Eureka”. De studenten zijn eveneens aan de slag gegaan met jongeren rond burgerschap en participatie. Als praktische opdracht werkten de studenten enkele sessies uit rond politiek en jongerenparticipatie met een groep […]

Pilootacties Ligue de l’enseignement

Posted Leave a commentPosted in Pilootacties

Pilootactie : Juniors Associations mobiliseren De Juniors Associations is een Frans initiatief voor jongeren van 11 tot 17 jaar om hen te helpen eigen verenigingen op te richten. We begeleiden meer dan 50 collectieve projecten. We willen deze jongeren mobiliseren om samen met hen directe participatieprojecten op te richten betreffende het nemen van beslissingen, burgerschap, […]

Pilootacties Groep-Intro

Posted Leave a commentPosted in Pilootacties

Pilootactie : “Club Cultur” PVoor ons eerste pilootproject gaan we op pad met de jongeren van de OKAN-werking in Kortrijk en gaan we eigenlijk naar de cultuurhuizen in Kortrijk, in samenwerking met de cultuurhuizen, proberen de drempels te verlagen voor de jongeren met een migratieachtergrond om meer toegankelijkheid te hebben tot de cultuurbelevenis voor jongeren […]

Pilootacties CIEP-HO

Posted Leave a commentPosted in Pilootacties

Pilootactie “Les motivés du partage” Dit is het project dat op dit moment het verst staat. Er werd al een actie georganiseerd met deelnemers. We komen in het volgende punt (activiteit 2) terug op de organisatie, na een korte omweg over het ontstaan van deze groep die werd opgericht binnen het ‘Collectief strijd tegen armoede’. […]

4e editie van « la pauvreté sous les bombes » in Doornik

Posted Leave a commentPosted in Evenement

Op 18 oktober vond aan de voet van het belfort van Doornik de 4e editie van “La pauvreté sous les bombes” plaats, een evenement om het bewustzijn rond armoede en onzekerheid te verhogen, georganiseerd door 10-tallen non-profitorganisaties binnen het Doornikse collectief tegen armoede. Het doel is om de nieuwsgierigheid van voorbijgangers te wekken en om […]

Werkdag met partners

Posted Leave a commentPosted in Ontmoeting

Op woensdag 16 september 2020 zijn de partners van het Eureka-project het nieuwe werkjaar begonnen met een bijeenkomst in de gebouwen van CIEP-HO te Doornik, waarbij uitwisseling centraal stond. Onder begeleiding van Bart Noels en Conny Van Gheluwe hebben we – na een gedwongen pauze door COVID-19 – de Eureka-trein opnieuw opgestart met verdiepende presentaties […]

Pilootacties beweging.net

Posted Leave a commentPosted in Pilootacties

Pilootactie beweging.net Harelbeke Eén op vijf inwoners in Harelbeke is ouder dan 65 jaar. Dat wil zeggen dat er specifieke noden ingevuld moeten worden. Daarnaast is beweging.net Harelbeke van mening dat senioren onvoldoende gehoord worden in de samenleving. Beweging.net Harelbeke heeft gekozen om een uitleensysteem te ontwikkelen voor rollators, rolwagens en ander orthopedisch materiaal (i.s.m. lokale partners). Dit is […]