Het project

Met dit project willen we politiek dichter bij de burger en de burger ook beter informeren over de waarde van democratie. We gaan dit doen aan de hand van heel concrete pilootprojecten in de drie regio’s. het gaat telkens om burgerinitiatieven waar burgers zich actief toe engageren. De deelnemers uit de verschillende regio’s gaan op bezoek bij de verschillende projecten en worden ook geïnspireerd door andere projecten. De gemeenschappelijkheden worden verkend. Via de daaropvolgende workshops gaan ze ook heel actief in gesprek met bewoners van de andere regio’s. Bedoeling is dat de pilootprojecten en de gesprekken die hieruit voortvloeien ideeën genereren voor de noodzakelijke opleidingen die we verder in het project gaan organiseren;

De projecten worden allen geëvalueerd en de sociale impact wordt gemeten. De initiatieven worden gebundeld in een gids met good practices en wijd verspreid zodat de burgerinitiatieven ook in andere gemeenten of regio’s kunnen worden georganiseerd.

Naast de projecten worden ook opleidingen voorzien en dit voor een eerder kwetsbare doelgroep die vaak moeilijk toegang krijgt tot reguliere opleidingen of informatiesessies over Europa en de zin van actief burgerschap in Europa. De opleidingen zijn heel interactief en worden ontwikkeld in cocreatie over de grenzen heen. Er worden op verschillende momenten en in de drie regio’s cocreatiesessies georganiseerd om die opleidingen samen vorm te geven. De sessies zetten de democratische waarden centraal en de pilootprojecten worden hier als middel gebruikt om enkele zaken heel tastbaar te maken. Tot slot wordt een “train the trainer” cursus georganiseerd voor actoren in het werkveld. Bedoeling is dat ook na het project deelnemers uit de regio aangesproken worden om een actieve burger te zijn in Europa, maar hiervoor moeten die actoren wel weten hoe ze dit kunnen doen.