Het project

Met dit project willen we politiek dichter bij de burger brengen en hen beter informeren over de waarde van de democratie. We gaan dit doen aan de hand van heel concrete pilootacties in de drie regio’s. Het gaat telkens om burgerinitiatieven waarbij burgers zich actief toe engageren. De deelnemers aan de pilootacties uit de verschillende regio’s gaan op bezoek bij de verschillende projecten en worden geïnspireerd door de andere projecten. De gemeenschappelijkheden worden verkend en via workshops gaan de deelnemers actief in gesprek met de bewoners van de andere regio’s. De bedoeling is dat de pilootacties en de gesprekken die hieruit voortvloeien, ideeën genereren om noodzakelijke opleidingen te gaan ontwikkelen in een verder stadium van het project.

 

Alle projecten zullen worden geëvalueerd en de sociale impact ervan wordt gemeten. De pilootacties worden gebundeld in een gids zodat de burgerinitiatieven ook andere gemeenten en/of regio’s kunnen inspireren.

 

Naast de projecten worden opleidingen voorzien en dit voor een eerder kwetsbare doelgroep die vaak moeilijker toegang krijgt tot reguliere opleidingen (rond het thema actief burgerschap in Europa). De opleidingen zijn heel interactief en worden ontwikkeld in co-creatie over de grenzen heen. Er worden op verschillende momenten in de drie regio’s co-creatiesessies georganiseerd om de opleidingen samen vorm te geven. Deze sessies zullen de waarden van de democratie centraal zetten en de pilootacties worden als middel gebruikt om enkele zaken heel tastbaar te maken.

 

Tot slot wordt een “train-the-trainer-cursus” georganiseerd voor professionals uit het werkveld. De bedoeling is dat ook na het project deelnemers uit de regio’s aangesproken worden om deel te nemen aan burgerparticipatie-projecten. Dit willen we bereiken door het aanreiken van tools die we ontwikkelen