Lancering van vormingen over burgerparticipatie

Via verschillende interactieve vormingsmodules willen we knowhow die uit het project gekomen is – gecombineerd met externe gastsprekers – delen met andere professionals, geëngageerde burgers, mensen met interesse voor burgerparticipatieprojecten,… Kortom, iedereen kan deelnemen! De […]

Vives – Jongeren en politiek

Drie studenten van Hogeschool VIVES uit het studiegebied Sociaal Agogisch Werk hebben hun bachelorproef geschreven rond “participatie van de (kwetsbare) jongeren in de samenleving: Eureka”. De studenten zijn eveneens aan de slag gegaan met jongeren […]