Vormingen over burgerparticipatie

Vormingen over burgerparticipatie

Presentatie

Via verschillende interactieve vormingsmodules willen we knowhow die uit het project gekomen is – gecombineerd met externe gastsprekers – delen met andere professionals, geëngageerde burgers, mensen met interesse voor burgerparticipatieprojecten,… Kortom, iedereen kan deelnemen! De vormingen worden volledig gratis aangeboden zodat de drempel om deel te nemen zo laagdrempelig mogelijk is.

Module 1 : Wat is burgerparticipatie?
Woensdag 6 oktober 2021 van 18u tot 21u
Vergaderzaal D – Sint-Jorisstraat 1 Roeselare

Korte info vorming: Hoe projecten rond lokale problematieken ontwikkelen met vrijwilligers, professionelen, geëngageerde burgers of politici? Hoe kunnen we onze stem laten horen? Hoe politici erbij betrekken? Hoe kunnen we oplossingen definiëren met een grensoverschrijdend karakter als rode draad?

Met gastspreker Elke Plovie (NL) – Onderzoeker en docent rond burgerschap en participatie (UC Leuven-Limburg)

Praktisch:

 • Simultane vertaling wordt voorzien
 • De plaatsen zijn beperkt daarom graag uw inschrijving bevestigen voor 1 oktober via westvlaanderen@beweging.net 
 • Er worden broodjes voorzien voordat de sessie van start gaat
Module 2 : Een participatief project van A tot Z
Donderdag 21 oktober 2021 van 18u tot 21u
La Pépinière, Doornik

Korte info vorming : Hoe kan je zelf een burgerparticipatie-project opstarten? Wat zijn de tools om een project te doen slagen? Wat kan er mislopen?

Met gastspreker Magali Caillault (WL) – Periferia vzw

Praktisch:

 • Simultane vertaling wordt voorzien
 • De plaatsen zijn beperkt daarom graag uw inschrijving bevestigen voor 15 oktober via westvlaanderen@beweging.net 
 • Er worden broodjes voorzien voordat de sessie van start gaat
Module 3 : Hoe het publiek mobiliseren?
Maandag 8 november 2021 van 18u tot 21u
Auberge de jeunesse – 235, Boulevard Paul Painlevé, Lille

Korte info vorming : Via rondetafelgesprekken worden persoonlijke ervaringen gedeeld. Vanuit het project Eureka zullen de deelnemers hun ervaringen delen en wordt er verder onderzocht welke elementen belangrijk zijn om het publiek te kunnen mobiliseren.

Met gastspreker Raf Pauly (coördinator Bral vzw & voordien onderzoeker naar relatie middenveld en overheid aan Universiteit Gent) et Deniz Erdogan van de Vereniging “L’Etabli”.

Praktisch:

 • Simultane vertaling wordt voorzien
 • De plaatsen zijn beperkt daarom graag uw inschrijving bevestigen voor 2 november via westvlaanderen@beweging.net 
 • Er worden broodjes voorzien voordat de sessie van start gaat
Module 4 : Co-constructie
Maandag 22 november 2021 van 18u tot 21u
Filips van de Elzaslaan 35, 8500 Kortrijk

Korte info vorming : Hoe kan je in co-creatie met (kwetsbare) burgers projecten opstarten? Wat heb je hiervoor nodig?

Met gastsprekers Virginie Delvaux (Directeur CIEP-MOC) en Xavier Holvoet (Educatief medewerker Kortrijk & Coördinator buddyproject COMPAGNONS Oostende bij FMDO vzw)

Na een korte lezing gaan we actief aan de slag in twee workshops!

Inschrijven via westvlaanderen@beweging.net

 

Praktisch:

 • Simultane vertaling wordt voorzien
 • De plaatsen zijn beperkt daarom graag uw inschrijving bevestigen voor 14 november via westvlaanderen@beweging.net 
 • Er worden broodjes voorzien voordat de sessie van start gaat
Module 5 : Politiek aspect
Dinsdag 7 december 2021 van 18u tot 21u
CIEP, Doornik

Korte info vorming : binnenkort meer nieuws

Met gastsprekers Pascal De Bruyne (NL) – Onderzoeker Kenniscentrum Gezinswetenschappen Hogeschool Odisee & Mia Vandenberghe (NL) – stafmedewerker WSM West-Vlaanderen

Praktisch:

 • Simultane vertaling wordt voorzien
 • De plaatsen zijn beperkt daarom graag uw inschrijving bevestigen voor 2 december via westvlaanderen@beweging.net 
 • Er worden broodjes voorzien voordat de sessie van start gaat
Module 6 : Burgerparticipatie en Europa
Januari 2022 van 18u tot 21u
Brussel

Korte info vorming :  We gaan op bezoek naar het hart van Europa, nl. het Europees parlement in Brussel. We worden er ontvangen door Europarlementsleden. We gaan er praten over het belang van Europa en Europese projecten zoals ons eigen Eureka project.

Met meerdere gastsprekers

Online pre-registratie