Persbericht

Burgerparticipatie grensoverschrijdend promoten in West-Vlaanderen, Wallonië Picardië en Noord-Frankrijk!

Zeven projectpartners uit drie grensregio’s (West-Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk) werken samen aan een Interreg-project om de kloof tussen de politiek en de burger te verkleinen, aan de hand van heel concrete pilootacties en opleidingen in de drie regio’s. Onder de projectnaam “Eureka” willen de projectpartners een dynamiek creëren die de maatschappelijke betrokkenheid van kwetsbare groepen in de samenleving bevordert.

“Eureka is een samenwerkingsverband tussen drie West-Vlaamse organisaties (beweging.net, Groep INTRO en Hogeschool VIVES), twee Waalse organisaties (Femmes Prévoyantes Socialistes en Centre d’Information et d’Education Populaire) en twee Franse organisaties (La Ligue de l’enseignement en European Internet Broadcasting Service). Het werkingsgebied is de regio Tielt-Roeselare-Kortrijk-Ieper, regio Moeskroen en Ath (voornamelijk in Doornik en Moeskroen) en departement Nord (voornamelijk de regio rond Rijsel)”, vertelt Jasminka Poppe (beweging.net), projectleider van Eureka.

“Sinds juli 2019 is het project van start gegaan met een duurtijd van drie jaar, tot september 2022. Door de projectpartners worden 10 verschillende pilootacties ontwikkeld specifiek gericht op kwetsbare doelgroepen (vb. jongeren met een migratie-achtergrond, alleenstaande vrouwen die zich in een armoede-situatie bevinden…).”

“De laagdrempelige acties vertrekken steeds vanuit een probleem of uitdaging die de deelnemers zelf ervaren in het dagelijkse (samen)leven. Tijdens de eerste fase van het project – het ontwikkelen van de pilootacties – zorgden we voor maandelijkse projectvergaderingen, zodat er een rode draad is tussen de 10 pilootacties. Tijdens de tweede fase van het project worden de 10 pilootacties bezocht door de projectpartners en zijn/haar doelgroepen om te kunnen uitwisselen rond elkaars methodieken, maar ook de verschillende doelgroepen over de regio’s heen te laten ontmoeten. Dit is een uniek aspect van het project!

“Bij het uitwerken van de pilootacties in de eerste fase worden de betrokken doelgroepen en externe organisaties bewust gemaakt dat ze deel uit maken van een grensoverschrijdend Interreg-project en worden ze voorbereid op de tweede fase van het project, namelijk de grensoverschrijdende bezoeken, ontmoetingen en uitwisselingen.”

“Door een voortdurende gezondheidscrisis over de landsgrenzen heen wordt het project geconfronteerd met vertragingen. We werden gedwongen om op een andere manier aan de slag te gaan dan oorspronkelijk voorzien was. Dit zorg voor heel wat onverwachte uitdagingen maar ook mogelijke kansen binnen het project. Via digitale weg is het bijvoorbeeld makkelijk om elkaar te ontmoeten en acties te bespreken van het project, natuurlijk missen we vooral het fysieke contact met elkaar en onze doelgroepen”, vertelt de communicatieverantwoordelijke van Eureka, David Herent (EIBS).

“Op dit moment staan de grensoverschrijdende bezoeken on hold door de sluiting van de grenzen. Ondertussen zijn we gestart met het ontwikkelen van vormingen die in het najaar zullen plaatsvinden. Via die vormingen willen we methodieken die we gebruikten voor onze pilootacties delen met andere organisaties, professionals, geïnteresseerde burgers, vrijwilligers. We zullen ook een platform aanbieden waar we de tools en methodieken aanreiken aan het grote publiek. Ons doelstelling is transversaliteit in onze acties te brengen (uitvoering van specifieke acties in één regio implementeren in een andere regio), maar ook impuls geven aan een grensoverschrijdende dynamiek door andere organisaties te motiveren om over de nationale grenzen heen samen te werken!”

• Contactpersoon Francis Devlamynck (0498/04 30 56) en Jasminka Poppe (0498/81 16 92): In Menen is er een uitleensysteem voor volwassen fietsen ontwikkeld onder de naam Free Wielie, omdat men geconfronteerd wordt met mobiliteitsarmoede

• Contactpersoon Jasminka Poppe (0498/81 16 92): In Harelbeke zal men een uitleensysteem voor rollators, rolwagens en ander orthopedisch materiaal op poten zetten. Men wil daarnaast meer inspraak van senioren in het beleid

• Contactpersonen Dimitri Denys (0473/52 55 21) en Emma Decrock: In Roeselare is er een buurtwerking opgestart in Krottegem om de buurt te kunnen verbinden

• Contactpersonen Dimitri Denys (0473/52 55 21) en Emma Decrock: In Kortrijk werkt men met OKAN-jongeren rond toegang krijgen tot cultuur

• Contactpersonen Caroline Hut (0473/88 50 08) en Cindy Renski (0485/96 21 77): In Moeskroen is er een groep burgers, al dan niet slachtoffer van geweld, die op donderdag om de twee weken via videoconferentie bijeenkomt. Deze uitwisselingsgroep maakt het mogelijk informatie uit te wisselen, de bewustwording te bevorderen en eisen op dit gebied te formuleren. Uit deze uitwisselingen is ook een werkgroep voortgekomen die voor andere burgers bewustmakings- en preventiecampagnes over geweld opzet.

• Contactpersonen Maxime Dogot (0471/12 43 42) en Géraldine Desmecht (0472/08 32 63): In Doornik is er een groep mensen die frequent samenkomt onder de naam ‘Les Motivés du Partage’. De leden van de groep leven of hebben geleefd in een moeilijke situatie en proberen na te denken rond politieke acties

• Contactpersonen Maxime Dogot (0471/12 43 42) en Géraldine Desmecht (0472/08 32 63): In Doornik wordt er een alternatieve burgerschapsvorming opgezet voor migranten en tolken

• Contactpersonen Maxime Dogot (0471/12 43 42) en Géraldine Desmecht (0472/08 32 63): In Moeskroen wordt er een burgerschapsproject gelanceerd

• Contactpersoon Sabine Hautier (06/64 57 57 81): In Armentières werkt men in de wijk ‘Salengro’ samen met jongeren rond mobiliteit en het belang van bewegen

• Contactpersoon Sabine Hautier (06/64 57 57 81): In Marly zal men werken rond de strijd tegen discriminatie samen met jongeren.