Pilootacties Ligue de l’enseignement

Posted Leave a commentPosted in Pilootacties

Pilootactie : Juniors Associations mobiliseren De Juniors Associations is een Frans initiatief voor jongeren van 11 tot 17 jaar om hen te helpen eigen verenigingen op te richten. We begeleiden meer dan 50 collectieve projecten. We willen deze jongeren mobiliseren om samen met hen directe participatieprojecten op te richten betreffende het nemen van beslissingen, burgerschap, […]

Pilootacties Groep-Intro

Posted Leave a commentPosted in Pilootacties

Pilootactie : “Club Cultur” PVoor ons eerste pilootproject gaan we op pad met de jongeren van de OKAN-werking in Kortrijk en gaan we eigenlijk naar de cultuurhuizen in Kortrijk, in samenwerking met de cultuurhuizen, proberen de drempels te verlagen voor de jongeren met een migratieachtergrond om meer toegankelijkheid te hebben tot de cultuurbelevenis voor jongeren […]

Pilootacties CIEP-HO

Posted Leave a commentPosted in Pilootacties

Pilootactie “Les motivés du partage” Dit is het project dat op dit moment het verst staat. Er werd al een actie georganiseerd met deelnemers. We komen in het volgende punt (activiteit 2) terug op de organisatie, na een korte omweg over het ontstaan van deze groep die werd opgericht binnen het ‘Collectief strijd tegen armoede’. […]

Pilootacties beweging.net

Posted Leave a commentPosted in Pilootacties

Pilootactie beweging.net Harelbeke Eén op vijf inwoners in Harelbeke is ouder dan 65 jaar. Dat wil zeggen dat er specifieke noden ingevuld moeten worden. Daarnaast is beweging.net Harelbeke van mening dat senioren onvoldoende gehoord worden in de samenleving. Beweging.net Harelbeke heeft gekozen om een uitleensysteem te ontwikkelen voor rollators, rolwagens en ander orthopedisch materiaal (i.s.m. lokale partners). Dit is […]