De partners

Beweging.net

Beweging.net brengt een breed netwerk van sociale organisaties en duizenden vrijwilligers samen.

Samen zoeken wij rechtvaardige oplossingen voor maatschappelijk uitdagingen. We voeren actie, maken dossiers en proberen dingen te veranderen zodat iedereen goed kan leven. We doen dat met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren. Beweging.net West-Vlaanderen heeft ervaring in het opzetten van nieuwe projecten zoals de Fietsbieb (Leaderproject) en het kurkenproject (met steun van de provincie West-Vlaanderen).

Groep Intro

Groep INTRO-vzw is een organisatie actief over heel Vlaanderen en Brussel.

In West-Vlaanderen zijn we regionaal actief in Kortrijk, Roeselare, Ieper, Oostende en Brugge. Samen met medewerkers, partners en bedrijven maken we bij Groep INTRO werk van persoonlijke groei. We werken op 6 verschillende ’tegels’. Binnen deze zes tegels coachen en begeleiden wij mensen die op éen of andere manier afstand of belemmeringen ervaren én ondersteunen we bedrijven, organisaties, scholen en openbare besturen die zelf oplossingen willen vinden en kansen willen creëren door inclusief te gaan werken.

VIVES

De hogeschool VIVES heeft 6 expertisecentra gespecialiseerd in ‘praktijkgericht onderzoek’ (agro- en biotechnologie, Businessmanagement, onderwijsinnovatie, zorginnovatie, Smart Technologies, sociale innovatie).

Het expertisecentrum sociale innovatie leunt aan bij het studiegebied sociaal-agogisch werk (3.000 studenten) en richt zijn onderzoek op maatschappelijke thema’s binnen de sustainable development goals (duurzaamheid, tewerkstellingsbeleid, jeugdbeleid, kansarmoede, …).  Het expertisecentrum heeft ervaring als partner in meerdere Europese projecten zoals SIREE,  Flavour, BITS, e.a.

CIEP

De CIEP-HO (Centre d’Information et d’Education Populaire du Hainaut Occidental) is de permanente onderwijsorganisatie van de MOC (Mouvement Ouvrier Chrétien) in West-Henegouwen.

De doel van onze organisatie is aan mensen de nodige gereedschappen te geven, die ze nodig hebben om als verantwoordelijke en kritische burger betrokken te zijn bij de collectieve actie, en zo deel te nemen aan de ontwikkeling van een democratische en solidair maatschappij.

De functies van de CIEP zijn de volgende: informatie, vormingswerk, bewustzijn, opleiding en collectieve actie op cultureel, economisch, sociaal en politiek gebied.

De CIEP organiseert:

  • Sociaal-educatieve, sociaal-culturele en sociaal-politieke activiteiten voor het groot publiek: tentoonstellingen, conferenties, debatten, filmdebatten, politieke bijeenkomsten, theater-acties, …
  • Opleidingen voor leidinggevenden, afgevaardigden en vrijwilligersactivisten van sociale en educatieve organisaties die deel uitmaken van de MOC (Mouvement Ouvrier Chrétien).
  • Sociaal-culturele en sociaal-professionele inbrengtraining voor minder opgeleide volwassenen.
  • Advies voor de oprichting en het beheer van een VZW.

Ligue de l’enseignement

Seculiere en onafhankelijke beweging van populair onderwijs, de League of Education fungeert voor de vorming van burgers en sociale transformatie.

Het werd meer dan 150 jaar geleden opgericht en brengt vrouwen en mannen samen die dagelijks handelen om de voorwaarden voor samenleven te creëren en educatieve, culturele, sportieve en recreatieve activiteiten voor iedereen te bieden.

Femmes Prévoyantes Socialistes

De feministische, progressieve, seculiere en mutualistische vereniging (Femmes Prévoyantes Socialistes – FPS) maakt deel uit van de mutualistische associatie Solidaris. Door 9 regionale verenigingen en meer dan 200 lokale groepen samen te brengen, organiseert FPS tal van activiteiten in het kader van permanente educatie op het hele grondgebied van de Federatie Wallonië-Brussel

We voeren dagelijks campagne en ondernemen actie om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bevorderen en de ongelijkheden op het gebied van gezondheid te verminderen.

Onze actie laat zich vertalen in drie sleutelwoorden: informatie, sensibilisatie en mobilisatie. Onze beweging put haar kracht uit nabijheid en collectieve projecten. In elk van de regio’s worden het hele jaar door evenementen en acties op het terrein georganiseerd rond vier thema’s: gezondheid; seculiere en egalitaire gezinnen; deelname aan de openbare ruimte en deconstructie van sociale rollen.

E.I.B.S.

Om het gevoel van verbondenheid met de Europese gemeenschap te versterken en de Europese burgers bewust te maken van de politieke, sociale, economische en culturele kwesties die in de Europese instellingen op het spel staan, stelt de EIBS voor om op twee belangrijke gebieden op te treden door middel van haar verschillende acties.

De eerste is het informeren van de burgers over de Europese actualiteit en het functioneren van de instellingen als onderdeel van een populaire onderwijsaanpak.

De tweede prioriteit is het versterken en behouden van de gemeenschappelijke culturele basis voor de burgers van de Unie. De gemeenschappelijke geschiedenis en het hedendaagse culturele leven van Europa, door het bevorderen van de gemeenschappelijke geschiedenis en het hedendaagse culturele leven van de Europese ruimte.

In deze hoofdassen dringen we aan op de valorisatie van de band tussen de Europese instellingen en de lokale realiteit van de burgers: in het bijzonder via een informatiecampagne over de concrete acties van de EU op de grondgebieden (verslagen, interviews, enz.).