Vormingen burgerparticipatie: verslag

Module 1 : Wat is burgerparticipatie?
Woensdag 6 oktober 2021 van 18u tot 21u – Roeselare

Korte info vorming: Hoe projecten rond lokale problematieken ontwikkelen met vrijwilligers, professionelen, geëngageerde burgers of politici? Hoe kunnen we onze stem laten horen? Hoe politici erbij betrekken? Hoe kunnen we oplossingen definiëren met een grensoverschrijdend karakter als rode draad?

Met gastspreker Elke Plovie (NL) – Onderzoeker en docent rond burgerschap en participatie (UC Leuven-Limburg)

Module 2 : Een participatief project van A tot Z
Donderdag 21 oktober 2021 van 18u tot 21u – Doornik

Korte info vorming : Hoe kan je zelf een burgerparticipatie-project opstarten? Wat zijn de tools om een project te doen slagen? Wat kan er mislopen?

Met gastspreker Magali Caillault (WL) – Periferia vzw

Module 3 : Hoe het publiek mobiliseren?
Maandag 8 november 2021 van 18u tot 21u – Rijsel

Korte info vorming : Via rondetafelgesprekken worden persoonlijke ervaringen gedeeld. Vanuit het project Eureka zullen de deelnemers hun ervaringen delen en wordt er verder onderzocht welke elementen belangrijk zijn om het publiek te kunnen mobiliseren.

Met gastspreker Raf Pauly (coördinator Bral vzw & voordien onderzoeker naar relatie middenveld en overheid aan Universiteit Gent) et Deniz Erdogan van de Vereniging “L’Etabli”.

 

Module 4 : Co-constructie
Maandag 22 november 2021 van 18u tot 21u – Kortrijk

InKorte info vorming : Hoe kan je in co-creatie met (kwetsbare) burgers projecten opstarten? Wat heb je hiervoor nodig?

Met gastsprekers Virginie Delvaux (Directeur CIEP-MOC) en Xavier Holvoet (Educatief medewerker Kortrijk & Coördinator buddyproject COMPAGNONS Oostende bij FMDO vzw)

Module 5 :
Politiek aspect
23 mars 2022 van 18u tot 21u
La Petite Fabriek: Rue du Moulin 16 – 7503 Froyennes (Tournai / Doornik)

Nadat we doorheen de vorige vormingsmodules de verschillende stappen in een burgerparticipatietraject overlopen hebben, is het tijd om na te gaan hoe politiek een rol kan spelen in zo’n traject. Pascal Debruyne, onderzoeker in het Kenniscentrum Gezinswetenschappen aan Hogeschool Odisee, zal ons meenemen in het verhaal van (de)politisering van het middenveld. Vervolgens gaan we met Mia Vandenberghe (WSM) aan de slag met de methodiek ‘power mapping’, een tool die ons een kader kan geven om strategische partners, organisaties en individuen in kaart te brengen.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *